Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Ryszard Ślęzak

Dr n. med. Ryszard Ślęzak

Specjalizacje:

specjalista genetyki klinicznej
specjalista chorób wewnętrznych I stopnia

Umów wizytę


Pomaga swoim pacjentom w zakresie poradnictwa genetycznego związanego z niepowodzeniem rozrodu, występowaniem chorób o podłożu genetycznym, zaburzeń rozwoju intelektualnego oraz genetyczną predyspozycją do nowotworów. Doktor współpracuje również z pacjentkami ciężarnymi służąc im poradnictwem prenatalnym. 

Edukacja:

  • Akademia Medyczna we Wrocławiu – dyplom lekarza (1984)
  • Akademia Medyczna we Wrocławiu – dyplom specjalisty chorób wewnętrznym I stopnia (1989)
  • Akademia Medyczna we Wrocławiu – dyplom specjalisty genetyki klinicznej (2005)

Doświadczenie i zakres zainteresowań zawodowych:

  • W 1998 roku obronił pracę doktorska i nadano mu stopień doktora nauk medycznych. W swojej pracy badawczej interesuje się takimi zagadnieniami jak genetyczne procesy determinacji i różnicowania płci, zaburzeń metabolicznych, dysmorfologii oraz genetyki klinicznej. Wyniki jego pracy badawczej publikowane były w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest autorem kilku rozdziałów w podręcznikach medycznych. 
  • Poza Akademią Medyczną we Wrocławiu, z którą związany jest od początku swojej kariery zawodowej, swoje doświadczenie zdobywał również podczas staży naukowych na Uniwersytecie w Ulm i Bochum. Oprócz pracy zawodowej, aktywnie udziela się w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin WSPÓLNIE. 

 


dr n. med. Małgorzata
Olesiak-Andryszczak

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista perinatologii

lek. Natalia
Kubat

Specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Michał
Buganiuk

Specjalista ginekologii i położnictwa

mgr Aleksandra
Żurakowska

Magister fizjoterapii

Katarzyna
Sierżęga-Staykov

Rezydentka pediatrii
Certyfikowany Doradca Laktacyjny

dr Malwina Pawik

Doktor nauk o kulturze fizycznej
Magister fizjoterapii

dr n. med. Patrycja
Nowak-Florek

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalizant seksuologii

dr n. med. Piotr
Miśkiewicz

Specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalista ortopedii i traumatologii dziecięcej

lek. Jerzy
Płochowski

Specjalista medycyny sportowej
Specjalista ortopedii i traumatologii

lek. Justyna
Surdyka-Bijas

Specjalista ginekologii i położnictwa

lek. Jarosław
Jakiel

Specjalista ortopedii i traumatologii

lek. Ryszard Postument

Specjalista radiologii

lek. Przemysław
Piec

Specjalista ginekologii i położnictwa

lek. Michał
Obst

Specjalista położnictwa i ginekologii

dr n. med. Grzegorz
Dobaczewski

Specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
Specjalista pediatrii

dr n. med. Ryszard
Ślęzak

Specjalista genetyki klinicznej
Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Marta
Dołęga-Kozierowska

Specjalista pediatrii
Specjalista alergologii