Genetyk

Genetycy
dr n. med. Ryszard Ślęzak
specjalista genetyki klinicznej