Baner ginekologia i położnictwo Sonokard

Testy genetyczne

Zapewniamy pełen zakres poradnictwa genetycznego.
W ramach diagnostyki prenatalnej zapewniamy konsultacje kobiet ciężarnych:

  • z obciążonym wywiadem genetycznym
  • u których stwierdzono wady rozwojowe płodu
  • u których stwierdzono wysokie ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną

Oferujemy poradnictwo genetyczne dla dzieci i dorosłych.
Konsultujemy pacjentów:

  • z niepowodzeniami w rozrodzie
  • obciążonym wywiadem rodzinnym (m. in. chorobami nowotworowymi)
  • nosicielstwem nieprawidłowości chromosomowych
  • dzieci z podejrzeniem choroby genetycznej

 

Świadczenia/Zabieg Cena
Test NIFTY PRO wraz z konsultacją genetyczną 2350 zł
Test VERACITY 13/18/21 wraz z konsultacją genetyczną 2300 zł
Test VERACITY 13/18/21 + obecność chromosomów płci wraz z konsultacją genetyczną 2400 zł
Test VERACITY 13/18/21 + obecność i aneuploidie chromosomów płci wraz z konsultacją genetyczną 2500 zł
Test VERACITY 13/18/21 + obecność i aneuploidie chromosomów płci + mikrodelecje wraz z konsultacją genetyczną 2800 zł
Test VERAGENE wraz z konsultacją genetyczną 3300 zł
Test HARMONY wraz z konsultacją genetyczną 2450 zł
Test PANORAMA wraz z konsultacją genetyczną (podstawowy) 2450 zł
Test PANORAMA wraz z konsultacją genetyczną (pełny) 2600 zł
Test PANORAMA wraz z konsultacją genetyczną (rozszerzony) 2750 zł
Konsultacja genetyczna 200 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania