Telemedycyna

W trosce o naszych pacjentów Centrum Medyczne Sonokard udziela świadczeń medycznych w formie telekonsultacji w zakresie:

  • genetyki
  • alergologii dziecięcej i dorosłych
  • hematologii dziecięcej
  • onkologii dziecięcej
  • endokrynologii
  • ginekologii

W celu umówienia się na konsultację telefoniczną z lekarzem specjalistą, prosimy o kontakt z Rejestracją oraz zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług w formie telekonsultacji.

Lekarze:

dr n. med. Grzegorz
Dobaczewski

Specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
Specjalista pediatrii

dr n. med. Ryszard
Ślęzak

Specjalista genetyki klinicznej
Specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Bożena
Dołęga-Kozierowska

Specjalista alergologii
Specjalista pediatrii

dr n. med. Małgorzata
Olesiak-Andryszczak

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista perinatologii

dr n. med. Justyna
Kuliczkowska-Płaksej

Specjalista endokrynologii
Specjalista chorób wewnętrznych

Świadczenia/Zabieg Cena
konsultacja hematologa dziecięcego 240zł
konsultacja onkologa dziecięcego 240zł
konsultacja alergologiczna 170zł
konsultacja genetyczna 200zł
konsultacja endorynologiczna 170zł
konsultacja ginekologiczna 200zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania