Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

USG

Centrum Medyczne Sonokard wykonuje diagnostykę ultrasonograficzną dorosłych i dzieci od 7 r. ż. w zakresie:

  • USG piersi
  • USG jamy brzusznej
  • USG układu moczowego
  • USG tkanek miękkich
  • USG tarczycy
  • USG szyi
  • USG ślinianek
  • USG węzłów chłonnych
  • USG płuc

Badania wykonywane są na aparacie ultrasonograficznym GE VOLUSON E10.

 

 

Lekarze:

lek. Katarzyna
Olszycka

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Świadczenia/Zabieg Cena
USG piersi 200zł
USG tarczycy 170zł
USG jamy brzusznej 170zł
USG szyi i węzłów chłonnych 170zł
USG tkanek miękkich 170zł
USG układu moczowego 170zł
USG ślinianek 170zł
USG płuc 170zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania