Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Diagnostyka obrazowa, USG piersi

Centrum Medyczne Sonokard wykonuje diagnostykę ultrasonograficzną w zakresie:

  • USG jamy brzusznej
  • USG układu moczowego
  • USG tkanek miękkich
  • USG piersi
  • USG tarczycy
  • USG szyi
  • USG ślinianek
  • USG węzłów chłonnych

Badania wykonywane są na najwyższej klasy aparatach ultrasonograficznych VOLUSON E10, VOLUSON E8 Expert oraz VOLUSON E6.

 

Lekarze:

lek. Katarzyna
Olszycka

Specjalizantka radiologii

Świadczenia/Zabieg Cena
USG piersi 180 zł
USG tarczycy 150 zł
USG jamy brzusznej 150 zł
USG szyi i węzłów chłonnych 150 zł
USG tkanek miękkich 150 zł
USG układu moczowego 150 zł
USG ślinianek 150 zł
   

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania