Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Radiologia, USG piersi

Centrum medyczne Sonokard wykonuje diagnostykę w zakresie

 • USG jamy brzusznej
 • USG miednicy
 • USG układu moczowego
 • USG tkanek miękkich
 • USG piersi
 • USG tarczycy
 • USG szyi
 • USG ślinianek
 • USG jąder
 • USG węzłów chłonnych
 • USG jam opłucnowych

Badania wykonywane są na najwyższej klasy aparatach ultrasonograficznych VOLUSON E8 Expert oraz VOLUSON E6.

 

Lekarze:

Świadczenia/Zabieg Cena
USG piersi 150 zł
USG jamy brzusznej 150 zł
USG szyi i węzłów chłonnych 150 zł
USG tkanek miękkich 150 zł
USG układu moczowego 150 zł
USG nerek 150 zł
USG ślinianek 150 zł
USG prostaty 150 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania