Baner ginekologia i położnictwo Sonokard

Perinatologia

Perinatologia, zwana inaczej medycyną matczyno-płodową, jest dziedziną medycyny zajmującą się zarówno ciężarną matką, jak i jej mającym narodzić się dzieckiem. Perinatologia czerpie wiedzę z różnych dziedzin wiedzy medycznej: położnictwa, neonatologii, genetyki, chirurgii, kardiologii dziecięcej oraz innych specjalizacji.

Istotną część wiedzy perinatologicznej zajmuje diagnostyka i patologia schorzeń typowych dla kobiet ciężarnych i człowieka w okresie jego rozwoju płodowego oraz pierwszych chwil życia.

W Centrum Medycznym Sonokard specjalistami perinatologii są: dr n. med. Małgorzata Olesiak- Andryszczak oraz  lek. Natalia Kubat. Obie panie doktor posiadają wiedzę dotyczącą m.in.: wykonywania ultrasonografii położniczej, wykonywania inwazyjnej diagnostyki perinatalnej, prowadzenia ciąż wysokiego ryzyka, a także diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej płodu.

 

Lekarze:

dr n. med. Małgorzata
Olesiak-Andryszczak

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista perinatologii

lek. Natalia
Kubat

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista perinatologii

Cennik:

Świadczenia/Zabieg Cena  
Konsultacja perinatologiczna 500 zł  

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania