pediatra wrocław

Pediatria

Pediatria to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami dziecięcymi, opieką nad dziećmi oraz ich rozwojem. Centrum Medyczne Sonokard obejmuje opieką medyczną dzieci do 18 r. ż., a nasi pacjenci mają do dyspozycji wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą im zdiagnozować i zwalczyć różnorodne choroby i dolegliwości w zakresie:

  • pediatrii
  • alergologii
  • chirurgii
  • ortopedii
  • USG bioderek
  • hematologii
  • onkologii
  • genetyki

 

Lekarze:

dr n. med. Grzegorz
Dobaczewski

Specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
Specjalista pediatrii

dr n. med. Piotr
Miśkiewicz

Specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalista ortopedii i traumatologii dziecięcej

dr n. med. Ryszard Ślęzak

Specjalista genetyki klinicznej
Specjalista chorób wewnętrznych

dr n.med. Bożena Dołęga-Kozierowska

Specjalista pediatrii
Specjalista alergologii

Cennik:

Świadczenia/Zabieg Cena
Konsultacja pediatryczna 200zł
Konsultacja alergologa dziecięcego 190zł
Konsultacja hamatologa dziecięcego 240zł
Konsultacja onkologa dziecięcego 240zł
Konsultacja ortopedy dziecięcego 220 zł
Konsultacja ortopedy dziecięcego + USG 250 zł
USG bioderek wraz z konsultacją 250 zł
Konsultacja chirurga dziecięcego 220 zł
Konsultacja genetyka 200 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna pod kątem wad postawy dla dzieci od 6 r.ż. 110zł
USG jamy brzusznej (dzieci od 10 r.ż.) 170zł
USG innych narządów(dzieci od 10 r.ż.) 170zł
Badanie przesiewowe w kierunku SMA (Rdzeniowy zanik mięśni) 185 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania