pediatra wrocław

Ortopedia dziecięca i dorosłych

Przedmiotem ortopedii jest rozpoznanie i leczenie chorób i urazów narządów ruchu – układu węzadłowo-stawowego, szkieletu, uszkodzeń mięśni, nerwów oraz naczyń krwionośnych. Centrum Medyczne Sonokard we Wrocławiu oferuje profesjonalną diagnostykę i leczenie nabytych lub wrodzonych schorzeń narządu ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych.


Z uwagi na szeroki zakres kompetencji, ortopeda diagnozuje i leczy takie schorzenia, jak:

 • choroby kręgosłupa, w tym zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie, przepuklinę dyskową, stenozę lędźwiową, rwę kulszową
 • stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia i złamania
 • wady postawy: lordozę, skoliozę i kifozę, płaskostopie, stopę i kolana szpotawe oraz koślawe
 • zmiany przeciążeniowe, m.in.: łokieć tenisisty, zespół cieśni kanału nadgarstka, kolano biegacza, ostroga piętowa
 • jałowa martwica kręgosłupa (choroba Scheuermanna)
 • wady wrodzone
 • przykurcz Dupuytrena
 • chrzęstniakowatość (choroba Olliera),
 • choroby zapalne stawów i kości,
 • nowotwory kości


Jeśli chodzi o najmłodszych pacjentów, do najczęściej spotykanych wrodzonych wad ortopedycznych u dzieci należą:

 • Rozwojowa dysplazja, dysplazja ze zwichnięciem stawu biodrowego
 • Wrodzone wady stopy
 • Jałowe martwice kości
 • Artrogrypoza
 • Choroby metaboliczne tkanki kostnej


Schorzenia i deformacje ortopedyczne u dzieci:

 • Zaburzenia nerwowo-mięśniowe w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego
 • Przepukliny oponowo- rdzeniowej
 • Nierówności kończyn dolnych
 • Wady postawy
 • Następstwa urazów jak zaburzenia zrostu kostnego, deformacje osi długiej kończyn


W zakresie ortopedii oferujemy następujące usługi:

 • konsultacje ortopedyczne
 • USG ortopedyczne
 • USG stawów biodrowych
 • iniekcje dostawowe kwasu hialuronowego (wiskosuplementacja)
 • terapia osoczem bogatopłytkowym(PRP) –przed zabiegiem wymagana jest konsultacja ortopedyczna


Lekarze:

dr n. med. Piotr
Miśkiewicz

Specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalista ortopedii i traumatologii dziecięcej

lek. Jerzy
Płochowski

Specjalista medycyny sportowej
Specjalista ortopedii i traumatologii

Świadczenia/Zabieg Cena
konsultacja ortopedyczna 220zł
konsultacja ortopedyczna + USG 250 zł
konsultacja ortopedy dziecięcego 220zł
konsultacja ortopedy dziecięcego + USG 250 zł
USG bioderek wraz z konsultacją 250 zł
iniekcja dostawowa kwasu hialuronowego (BIOLEVOX) 500 zł
terapia osoczem bogatopłytkowym (PRP) (1 amp.) 600 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania