pediatra wrocław

Ortopedia dziecięca i dorosłych

Przedmiotem ortopedii jest rozpoznanie i leczenie chorób i urazów narządów ruchu – układu węzadłowo-stawowego, szkieletu, uszkodzeń mięśni, nerwów oraz naczyń krwionośnych. Centrum Medyczne Sonokard we Wrocławiu oferuje profesjonalną diagnostykę i leczenie nabytych lub wrodzonych schorzeń narządu ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych.


Z uwagi na szeroki zakres kompetencji, ortopeda diagnozuje i leczy takie schorzenia, jak:

 • choroby kręgosłupa, w tym zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie, przepuklinę dyskową, stenozę lędźwiową, rwę kulszową
 • stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia i złamania
 • wady postawy: lordozę, skoliozę i kifozę, płaskostopie, stopę i kolana szpotawe oraz koślawe
 • zmiany przeciążeniowe, m.in.: łokieć tenisisty, zespół cieśni kanału nadgarstka, kolano biegacza, ostroga piętowa
 • jałowa martwica kręgosłupa (choroba Scheuermanna)
 • wady wrodzone
 • przykurcz Dupuytrena
 • chrzęstniakowatość (choroba Olliera),
 • choroby zapalne stawów i kości,
 • nowotwory kości


Jeśli chodzi o najmłodszych pacjentów, do najczęściej spotykanych wrodzonych wad ortopedycznych u dzieci należą:

 • Rozwojowa dysplazja, dysplazja ze zwichnięciem stawu biodrowego
 • Wrodzone wady stopy
 • Jałowe martwice kości
 • Artrogrypoza
 • Choroby metaboliczne tkanki kostnej


Schorzenia i deformacje ortopedyczne u dzieci:

 • Zaburzenia nerwowo-mięśniowe w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego
 • Przepukliny oponowo- rdzeniowej
 • Nierówności kończyn dolnych
 • Wady postawy
 • Następstwa urazów jak zaburzenia zrostu kostnego, deformacje osi długiej kończyn


W zakresie ortopedii oferujemy następujące usługi:

 • konsultacje ortopedyczne
 • USG ortopedyczne
 • USG stawów biodrowych
 • iniekcje dostawowe kwasu hialuronowego (wiskosuplementacja)
 • terapia osoczem bogatopłytkowym(PRP) –przed zabiegiem wymagana jest konsultacja ortopedyczna


Lekarze:

dr n. med. Piotr
Miśkiewicz

Specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalista ortopedii i traumatologii dziecięcej

lek. Jerzy
Płochowski

Specjalista medycyny sportowej
Specjalista ortopedii i traumatologii

Świadczenia/Zabieg Cena
konsultacja ortopedyczna 220 zł
konsultacja ortopedyczna + USG 250 zł
konsultacja ortopedy dziecięcego 220 zł
konsultacja ortopedy dziecięcego + USG 250 zł
USG bioderek wraz z konsultacją 250 zł
iniekcja dostawowa kwasu hialuronowego (BIOLEVOX) 500 zł
terapia osoczem bogatopłytkowym (PRP) (1 amp.) 600 zł
usunięcie szwów pooperacyjnych 150 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania