pediatra wrocław

Hematologia i onkologia dziecięca

Poradnia pediatryczna i hematologiczno-onkologiczna dla dzieci prowadzona jest przez doświadczonego specjalistę chorób dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej. Zapewnia szeroki zakres konsultacji pediatrycznych, a także szczegółową analizę problemów hematologicznych i onkologicznych u dzieci. Udziela konsultacji w zakresie:

  • niedokrwistości różnego pochodzenia
  • powiększenia węzłów chłonnych
  • powiększenia wątroby i śledziony
  • przyczyn krwawień i problemów zakrzepowych u dzieci
  • postępowania w przypadku podejrzenia nowotworu
  • innych problemów hematologicznych wieku dziecięcego

 

Lekarze:

dr n. med. Grzegorz Dobaczewski

Specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
Specjalista pediatrii

Świadczenia/Zabieg Cena
konsultacja hematologa dziecięcego 240zł
konsultacja onkologa dziecięcego 240zł
konsultacja telefoniczna 240zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania