Baner ginekologia i położnictwo Sonokard

Genetyka dzieci i dorosłych

Zapewniamy pełen zakres poradnictwa genetycznego
W ramach diagnostyki prenatalnej zapewniamy konsultacje kobiet ciężarnych:

  • z obciążonym wywiadem genetycznym
  • u których stwierdzono wady rozwojowe płodu
  • u których stwierdzono wysokie ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną

Oferujemy poradnictwo genetyczne dla dzieci i dorosłych.
Konsultujemy pacjentów:

  • z niepowodzeniami w rozrodzie
  • obciążonym wywiadem rodzinnym (m. in. chorobami nowotworowymi)
  • nosicielstwem nieprawidłowości chromosomowych
  • dzieci z podejrzeniem choroby genetycznej

 

Konsultacje z zakresu genetyki odbywają się w formie rozmowy telefonicznej z lekarzem specjalistą. Zapraszamy do zapoznania się w Regulaminem telekonsultacji.

 

Lekarze:

dr n. med. Ryszard
Ślęzak

Specjalista genetyki klinicznej
Specjalista chorób wewnętrznych

Świadczenia/Zabieg Cena
konsultacja genetyczna 200zł
Test Cancer Screen Basic (2 geny) wraz z konsultacją genetyka w przypadku wyniku pozytywnego 1500 zł
Test Cancer Screen Standard (26 genów) wraz z konsultacją genetyka w przypadku wyniku pozytywnego 1900 zł
Test Cancer Screen Plus (85 genów) wraz z konsultacją genetyka w przypadku wyniku pozytywnego 2400zł
Test Veni Safe (test genetyczny na ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej) wraz z konsultacją genetyka w przypadku wyniku pozytywnego 990 zł
NIFTY PRO 2350zł
Test VERACITY (T13/18/21) wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa 2300 zł
Test VERACITY (T13/18/21 + obecność chromosomów płci) wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa 2400 zł
Test VERACITY (T13/18/21 + obecność i aneuploidie chromosomów płci) wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa 2500 zł
Test VERACITY (T13/18/21 + obecność i aneuploidie chromosomów płci + mikrodelecje) wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa 2800 zł
Test VERAGENE wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa 3300 zł
Test HARMONY 13/18/21 z oznaczeniem płci wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa 2150 zł
Test HARMONY 13/18/21 z oznaczeniem płci +ryzyko aneuploidii chromosomów płci X i Y wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa 2250 zl
Test HARMONY 13/18/21 z oznaczeniem płci +ryzyko aneuploidii chromosomów płci X i Y+zespół DiGeorge’a (mikrodelecja 22q11.2) wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa 2350 zł
Test PANORAMA wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa (podstawowy) 2450 zł
Test PANORAMA wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa (pełny) 2600 zł
Test PANORAMA wraz z konsultacją genetyka lub perinatologa (rozszerzony) 2750 zł
   

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania