Baner ginekologia i położnictwo Sonokard

Genetyka

Zapewniamy pełen zakres poradnictwa genetycznego
W ramach diagnostyki prenatalnej zapewniamy konsultacje kobiet ciężarnych:

  • z obciążonym wywiadem genetycznym
  • u których stwierdzono wady rozwojowe płodu
  • u których stwierdzono wysokie ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną

Oferujemy poradnictwo genetyczne dla dzieci i dorosłych.
Konsultujemy pacjentów:

  • z niepowodzeniami w rozrodzie
  • obciążonym wywiadem rodzinnym (m. in. chorobami nowotworowymi)
  • nosicielstwem nieprawidłowości chromosomowych
  • dzieci z podejrzeniem choroby genetycznej

 

Lekarze:

dr n. med. Ryszard
Ślęzak

Specjalista genetyki klinicznej
Specjalista chorób wewnętrznych

Świadczenia/Zabieg Cena
konsultacja genetyczna 200 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania