Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Fizjoterapia Uroginekologiczna i Terapia Manualna

 

Fizjoterapeuci:

dr n. med. Malwina
Pawik

Doktor nauk o kulturze fizycznej
Magister fizjoterapii

mgr Aleksandra
Żurakowska

Magister fizjoterapii

Świadczenia/Zabieg Cena
Terapia manualna 30min 90 zł
Konsultacja uroginekologiczna 200 zł
Konsultacja uroginekologiczna z elektrostymulacją 250 zł
Kinesiotaping 35 zł
Kinesiotaping (zawiera cenę taśmy) 50 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania