Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Endokrynologia

 

Lekarze:

dr n. med. Justyna
Kuliczkowska-Płaksej

Specjalista endokrynologii
Specjalista chorób wewnętrznych

Świadczenia/Zabieg Cena
USG tarczycy (z konsultacją endokrynologiczną) 300zł
konsultacja endokrynologiczna telefoniczna 170zł
konsultacja endokrynologiczna 240zł
konsultacja endokrynologiczna z USG 300zł
konsultacja endokrynologiczna z biopsją tarczycy (cena warunkowana jest ilością zmian, z których lekarz musi pobrać materiał. Każda kolejna nakłuwana zmiana to dodatkowy koszt 60zł do ceny podstawowej) od 390zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania