Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Endokrynologia

 

Lekarze:

dr n. med. Justyna
Kuliczkowska-Płaksej

Specjalista endokrynologii
Specjalista chorób wewnętrznych

Świadczenia/Zabieg Cena
USG tarczycy (z konsultacją endokrynologiczną) 240 zł
konsultacja endokrynologiczna online 150 zł
konsultacja endokrynologiczna 200 zł
konsultacja endokrynologiczna z USG 240 zł
konsultacja endokrynologiczna z biopsją tarczycy 350 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania