pediatra wrocław

Chirurgia dziecięca

Centrum Medyczne Sonokard we Wrocławiu zajmuje się schorzeniami chirurgicznymi u dzieci. Oferujemy szeroki zakres usług konsultacyjnych i diagnostycznych. Z powodzeniem nasi chirurdzy dziecięcy leczą takie schorzenia wieku dziecięcego jak:

  • Przepuklina pachwinowa, wodniak jądra i powrózka nasiennego
  • Przepuklina pępkowa i kresy białej
  • Wnętrostwo (niezstąpienia jądra)
  • Stulejka
  • Kręcz szyi
  • Torbiele boczne i środkowe szyi
  • Znamiona i zmiany skórne
  • Palcozrost

 

Lekarze:

dr n. med. Piotr
Miśkiewicz

Specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalista ortopedii i traumatologii dziecięcej

dr n. med. Piotr
Siekanowicz

Specjalista chirurgii dziecięcej
Urolog dziecięcy

Świadczenia/Zabieg Cena
konsultacja chirurga dziecięcego 250 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania