Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Badania prenatalne

Badania prenatalne wykonujemy, aby przekonać się o prawidłowości rozwoju płodu. Ich głównym zadaniem jest wykrycie wad wrodzonych i genetycznych płodu w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Istnieją dwie grupy badań prenatalnych − inwazyjne i nieinwazyjne. Badania nieinwazyjne są to takie badania, które nie wymagają żadnej interakcji na płodzie ani jego otoczeniu oraz są one bezpieczne dla matki i dziecka. Najczęściej są to badania USG i krwi obwodowej matki. Naszym pacjentkom oferujemy następujące badania nieinwazyjne:

 • USG prenatalne I trymestru między 11-13(+6dni) tygodniem ciąży wg FMF
 • Test zintegrowany I trymestru ciąży: USG+test podwójny(PAPP-A + beta HCG)
 • Test podwójny(PAPP-A + beta HCG)
 • USG prenatalne II trymestru między18-22 tygodniem ciąży
 • USG prenatalne III trymestru między 28-32 tygodniem ciąży
 • badanie genetyczne DNA płodowego w teście NIFTY
 • badanie genetyczne DNA płodowego w teście HARMONY

Na podstawie wyników tych badań, jeśli jest taka konieczność, przeprowadza się badania inwazyjne.

Badania inwazyjne wykonywane są wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia wady genetycznej płodu. Polegają one na pobraniu płynu owodniowego lub fragmentu kosmówki. Badania te niosą ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań wynoszące ok. 0,5%. Są to:

 • biopsja kosmówki
 • amniopunkcja
 • kordocenteza

Dzięki naszemu zespołowi specjalistów, nasze pacjentki mogą mieć pewność, że są w rękach doświadczonej kadry lekarskiej, wśród której każdy posiada: Certyfikat The Fetal Medicine Foundation (Fundacja Medycyny Płodowej) na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży oraz Certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie:

 • wykonywania badań USG
 • specjalistyczny certyfikat badań prenatalnych
 • specjalistyczny certyfikat oceny serca płodu

Nasi lekarze podnoszą swoje kwalifikacje na licznych polskich i międzynarodowych kursach i kongresach oraz poddają wyniki swoich badań regularnym audytom FMF (www.fetalmedicine.org) Badania USG wykonywane są na najwyższej klasy, najnowocześniejszych aparatach ultrasonograficznych – Voluson E6, E8 Expert oraz E10.

Program Badań Prenatalnych NFZ

Centrum Medyczne Sonokard – oddział w Mieroszowie realizuje Program Badań Prenatalnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do włączenia do programu uprawnione są kobiety ciężarne, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • ukończony 35. rok życia
 • w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka
 • lekarz stwierdził strukturalne aberracje chromosomowe u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • lekarz stwierdził znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikowo
 • w czasie ciąży wynik badania USG lub badań biochemicznych jest nieprawidłowy - może wskazywać na wadę płodu

Aby skorzystać ze świadczeń objętych Programem należy posiadać skierowanie do Programu Badań Prenatalnych od lekarza ginekologa, z zaznaczoną jedną z 5 przyczyn skierowania do Programu. W ramach programu oferujemy pacjentkom następujące świadczenia:

 • USG I trymestru w 11-13(+6) tygodniu ciąży
 • USG II trymestru w 18-22 tygodniu ciąży
 • badania biochemiczne krwi matki - białko PAPP-A i B-HCG
 • amniopunkcja
 • biopsja kosmówki

 

Lekarze:

dr n. med. Małgorzata
Olesiak-Andryszczak

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista perinatologii

lek. Natalia
Kubat

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista perinatologii

lek. Michał
Buganiuk

Specjalista ginekologii i położnictwa

dr n. med. Patrycja
Nowak-Florek

Specjalista ginekologii i położnictwa
Specjalista seksuologii

lek. Justyna
Surdyka

Specjalista ginekologii i położnictwa

lek. Tomasz
Kościelniak

Specjalizant ginekologii i położnictwa

lek. Przemysław
Piec

Specjalista ginekologii i położnictwa

lek. Michał
Obst

Specjalista położnictwa i ginekologii

Cennik:

Świadczenia/Zabieg Cena
   
Informujemy, że z dniem 2.11.2021 ulegną zmianie ceny wybranych usług. Nowe ceny podane są w nawiasach. Ponadto do wszystkich wizyt realizowanych przez dr n.med. Małgorzatę Olesiak-Andryszczak do pozycji z cennika należy doliczyć kwotę: 50zł - przy wizytach ginekologicznych i położniczych oraz 100zł przy badaniach prenatalnych.  
   
USG prenatalne I trymestru wg FMF 350 zł(370 zł)
USG prenatalne I trymestru wg FMF (dla pacjentek nieprowadzących ciąży w CM Sonokard) 400 zł(420 zł)
Test zintegrowany wg FMF (USG+badanie biochemiczne białko PAPP-A i Beta-HCG) 600 zł(620 zł)
Test zintegrowany wg FMF (USG+badanie biochemiczne białko PAPP-A i Beta-HCG) dla pacjentek nieprowadzących ciąży w CM Sonokard 650 zł(670 zł)
Test zintegrowany wg FMF (USG+badanie biochemiczne białko PAPP-A i Beta-HCG) rozszerzony o ocenę ryzyka preeklampsji 700 zł(720 zł)
USG prenatalne II trymestru 350 zł (370 zł)
USG prenatalne II trymestru (dla pacjentek nieprowadzących ciąży w CM Sonokard) 400 zł(420 zł)
USG prenatalne III trymestru 350 zł(420 zł)
USG prenatalne III trymestru (dla pacjentek nieprowadzących ciąży w CM Sonokard) 400 zł(420 zł)
Badanie prenatalne w ciąży mnogiej (do ceny badania) +100 zł
Test podwójny (białko PAPP-A i Beta-HCG) 250 zł
Badanie techniką 3D/4D/HD (do ceny badania) +70 zł
Nagranie badania na płytę DVD 20 zł
USG położnicze z oceną przepływów Dopplerowskich 300 zł
Test SANCO RhD 400 zł
Test NIFTY PRO wraz z konsultacją genetyczną 2350 zł
Test VERACITY 13/18/21 wraz z konsultacją genetyczną 2300 zł
Test VERACITY 13/18/21 + obecność chromosomów płci wraz z konsultacją genetyczną 2400 zł
Test VERACITY 13/18/21 + obecność i aneuploidie chromosomów płci wraz z konsultacją genetyczną 2500 zł
Test VERACITY 13/18/21 + obecność i aneuploidie chromosomów płci + mikrodelecje wraz z konsultacją genetyczną 2800 zł
Test VERAGENE wraz z konsultacją genetyczną 3300 zł
Test HARMONY wraz z konsultacją genetyczną 2450 zł
Test PANORAMA wraz z konsultacją genetyczną (podstawowy) 2450 zł
Test PANORAMA wraz z konsultacją genetyczną (pełny) 2600 zł
Test PANORAMA wraz z konsultacją genetyczną (rozszerzony) 2750 zł
Konsultacja genetyczna 200 zł
Konsultacja perinatologiczna (dr n. med. Małgorzata Olesiak-Andryszczak, lek. Natalia Kubat) 500 zł

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania