Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Badania laboratoryjne

Podchodząc kompleksowo do zdrowia naszych pacjentów, nawiązaliśmy współpracę z największą w Polsce siecią laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, która specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług laboratoryjnych od pobrania i transportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia wyniku analiz medycznych w najkrótszym możliwym czasie.

Dzięki temu w Centrum Medycznym SONOKARD, możecie Państwo wykonać m.in.:

  • badania biochemiczne krwi
  • badania hormonalne
  • panele alergologiczne
  • badania mikrobiologiczne
  • badania genetyczne

 

Celem umówienia się na badania diagnostyczne, prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją pod numerami telefonu:            661-240-040/ 71 786 42 88.

Więcej informacji:

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania