Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Badania laboratoryjne

Podchodząc kompleksowo do zdrowia naszych pacjentów, współpracujemy z siecią laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, dzięki czemu w Centrum Medycznym SONOKARD, możecie Państwo wykonać pełen zakres badań laboratoryjnych, m.in.:

  • badania biochemiczne krwi
  • testy antygenowe i RT-PCR na COVID-19 (wraz z zaświadczeniem w języku angielskim)
  • badania hormonalne
  • panele alergologiczne
  • badania mikrobiologiczne
  • badania genetyczne

 

W celu umówienia się na pobranie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z recepcją  pod numerami telefonu:

 661-240-040/ 577-655-977

 

 

Partner medyczny:

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania