Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Punkt pobrań

Podchodząc kompleksowo do zdrowia naszych pacjentów, współpracujemy z siecią laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, dzięki czemu w Centrum Medycznym SONOKARD, możecie Państwo wykonać pełen zakres badań laboratoryjnych, m.in.:

  • badania biochemiczne krwi
  • badania hormonalne
  • panele alergologiczne
  • badania mikrobiologiczne
  • badania moczu i kału
  • badania genetyczne

 

W celu umówienia się na pobranie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z recepcją  pod numerami telefonu:

 661-240-040/ 577-655-977

 

 

Świadczenia/Zabieg Cena

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

 
Mocz (badanie ogólne) 16zł
OB 11zł
Morfologia krwii (pełna) 17zł
Morfologia krwii (podstawowa) 15zł
Morfologia CBC 15zł
Rozmaz krwi-ocena cyfrowa 15zł
PT (INR) 15zł
APTT 17zł
Fibrynogen 19zł
D-dimer, ilościowo 57zł
Glukoza 13zł
Elektrolity(Na, K) 24zł
Sód(Na) 14zł
Potas(K) 14zł
Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG) 33zł
Cholesterol całkowity 14zł
Cholesterol HDL 16zł
Cholesterol LDL 16zł
Cholesterol LDL, met. bezpośrednią 36zł
Triglicerydy 14zł
Próby wątrobowe(ALT,AST,ALP,BIL,GGTP) 38zł
Próby wątrobowe(ALT,AST,ALP,BIL) 35zł
ALT 14zł
AST 14zł
Fosfataza zasadowa 14zł
Bilirubina całkowita 14zł
Bilirubina związana 17zł
GGTP 14zł
Cholinoesteraza 16zł
Dehydrogenaza mleczanowa 14zł
Amoniak 32zł
Lipaza 30zł
Amylaza 15zł
Mocznik 14zł
Kreatynina 14zł
Klirens kreatyniny 21zł
Cystatyna C 79zł
Kwas moczowy 13zł
Białko całkowite 13zł
Albumina 13zł
Proteinogram 35zł
Żelazo 13zł
Ferrytyna 48zł
Wapń całkowity 13zł
Wapń zjonizowany 20zł
Chlorki 22zł
Fosfor nieorganiczny 13zł
Magnez 13zł
ALERGOLOGIA  
Panel alergenów mieszany(28 alergenów) 199zł
Panel alergenów pokarmowych(21 alergenów) 199zł
Panel alergenów oddechowych(21 alergenów) 199zł
MIKROBIOLOGIA  
mocz posiew(bad. bakter.) 53zł
wymaz z gardła(bad. bakter.) 53zł
wymaz z warg sromowych(bad.bakter.) 52zł
wymaz z pochwy(bad.bakter.) 53zł
wymaz z kanału szyjki macicy(bad.bakter.) 53zł
   
pozostałe badania w trakcie dodawania...  
   
   
   
   
   

Partner medyczny:

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania