pediatra wrocław

Alergologia i alergologia dziecięca

 

Lekarze:

dr n. med. Bożena Dołęga-Kozierowska

Specjalista pediatrii
Specjalista alergologii

Świadczenia/Zabieg Cena
Konsultacja alergologa 240 zł
Konsultacja alergologa dziecięcego 240 zł
Konsultacja alergologiczna telefoniczna (dot. konsultacji wyników zleconych na pierwszej wizycie, kontynuacji leczenia) 200zł
panel alergenów mieszany (28 alergenów) 199 zł
panel alergenów pokarmowych (21 alergenów) 199 zł
panel alergenów oddechowych (21 alergenów) 199 zł
IgE pojedynczy alergen 45 zł
   
Do każdego badania krwi należy doliczyć 8zł za pobranie.  

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania