Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Alergologia i alergologia dziecięca

 

Lekarze:

dr n. med. Bożena Dołęga-Kozierowska

Specjalista pediatrii
Specjalista alergologii

lek. Marta Dołęga-Kozierowska

Specjalista pediatrii
Specjalista alergologii

Świadczenia/Zabieg Cena
konsultacja alergologa 180 zł
konsultacja alergologa dziecięcego 180 zł
IgE całkowite 38 zł
panel alergenów mieszany (28 alergenów) 198 zł
panel alergenów pokarmowych (21 alergenów) 198 zł
panel alergenów oddechowych (21 alergenów) 198 zł
IgE pojedynczy alergen 46 zł
spirometria 50 zł(usługa dostępna od września)
testy skórne (usługa dostępna od września)
immunoterapia dzieci i dorosłych metodą podjęzykową /krople, tabletki/  

Pacjenci, którzy nie ukończyli 18 r. ż., mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. wyłącznie w obecności albo za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

W trakcie badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. dopuszcza się obecność opiekuna faktycznego osoby niepełnoletniej, po uprzednim uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)

Pacjenci w wieku od 16 do 18 lat mogą skorzystać z badań lub innych świadczeń medycznych oferowanych przez SONOKARD Sp. z o.o. bez obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego po uzyskaniu i okazaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego).

Dokumenty do pobrania