Skuteczność badań prenatalnych

Jaka jest skuteczność badań prenatalnych

pierwszy-trymestr

Skuteczność badań prenatalnych

Wykrywalność zespołu Downa w oparciu o zestawienie: wieku matki, przezierności karkowej płodu (NT) ,
częstości akcji serca płodu (FHR) wynosi 80%.

Dołączenie do badań USG testu podwójnego podnosi czułość metody do 95%, przy współczynniku wyników fałszywie dodatnich 5%.

Ocena dodatkowych markerów: kości nosowej, przepływu przez zastawkę trójdzielną oraz przez przewód żylny płodu poprawia wykrywalność zespołu Downa do 96%, przy współczynniku wyników fałszywie dodatnich 2,5%.

Testy NIFTY i HARMONY – wykrywalność zespołu Downa powyżej 99%,
przy współczynniku wyników fałszywie dodatnich poniżej 1%.

Potwierdzenie lub wykluczenie aberracji chromosomowych u płodu (m.in. zespołu Downa) jest możliwe po wykonaniu diagnostyki inwazyjnej.

Do badań inwazyjnych zaliczamy: biopsję kosmówki, amniopunkcję oraz kordocentezę.

Badania te dają 100% pewność co do kariotypu płodu.

Badania inwazyjne obarczone są ryzykiem poronienia nieprzekraczającym 1%.