II i III trymestr ciąży

II i III trymestr ciąży

2-i-3-trymestr-ciazy

Co jest celem badania prenatalnego w 18-23 oraz w 28-32 tygodniu ciąży ?

• celem badań ultrasonograficznych w 18-23 oraz w 28-32 tygodniu ciąży jest szczegółowa ocena
narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena anatomii),

• określana jest również masa płodu, ilość wód płodowych, lokalizacja i budowa łożyska,

• w badaniu USG w II trymestrze oceniane są również markery ultrasonograficzne aberracji
chromosomowych u płodu.
W przypadku stwierdzenia u płodu wad strukturalnych lub markerów aberracji chromosomowych, konieczne jest rozważenie wykonania diagnostyki inwazyjnej.