Czas badania prenatalnego

Czas badania prenatalnego

Szanowni Państwo!
W związku z pojawiającymi się skargami Pacjentek oraz osób im towarzyszących na
opóźnienia planowanych wizyt, uprzejmie informujemy:
Badanie prenatalne trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.
Na czas badania wpływa kilka czynników:
Po pierwsze warunki techniczne zależne m.in. masy ciała pacjentki, ruchów płodu, odpowiedniego
ułożenia płodu.
Po drugie, w przypadku stwierdzenia wady płodu, czas trwania wizyty wydłuża się znacznie z kilku
powodów:
– czas samego badania USG zostaje wydłużony w zakresie koniecznym do dokładnej oceny
stwierdzonych nieprawidłowości u płodu
– Rodzice są szczegółowo informowani na temat charakteru stwierdzanych nieprawidłowości,
rokowania dla płodu, ustalane są dalsze badania i niezbędne konsultacje specjalistyczne ( np. ECHO
serca płodu, konsultacja kardiologiczna, chirurgiczna, genetyczna itp.), ustalany jest harmonogram
dalszej opieki nad ciążą, a także czas, miejsce i sposób rozwiązania ciąży. Stwierdzenie choroby
dziecka jest dla Rodziców zawsze traumatycznym przeżyciem, nasuwającym wiele pytań i
wątpliwości. Lekarz, który nieprawidłowość rozpoznaje musi szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie
pytania. Z tych powodów czas poświęcony takiej wizycie zawsze odbiega znacznie od planowanego.

Centrum Medyczne Sonokard jest Ośrodkiem, który specjalizuje się w diagnostyce
prenatalnej. Centrum skupia specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zarówno w diagnostyce
prenatalnej jak i specjalistycznej opiece perinatalnej nad ciążą powikłaną. Wiele Pacjentek jest do nas
kierowanych z powodu podejrzenia lub stwierdzenia wad płodu oraz różnego rodzaju powikłań
towarzyszących ciąży właśnie dlatego, że nasze Pacjentki są objęte pełną opieką perinatologiczną
odpowiednią do indywidualnych potrzeb i stwierdzanych nieprawidłowości. Jesteśmy przekonani, że
Pacjentki, których ciąża wiązała się z różnego rodzaju problemami, doceniały to kompleksowe i
indywidualne podejście.

Jest nam bardzo przykro, że dla wielu Pacjentek i osób im towarzyszących opóźnienie wizyty
jest kłopotliwe. Godzina wizyty jest podana orientacyjnie i może ulec zmianie. Pracownicy Rejestracji
starają się na bieżąco monitorować opóźnienie i informować o nim Pacjentki.
JEDNAK DLA DOBRA NASZYCH PACJENTEK ORAZ W CELU ZACHOWANIA NAJWYŻSZYCH
STANDARDÓW OPIEKI PERINATALNEJ TO JAKOŚĆ KONSULTACJI, A NIE CZAS JEJ TRWANIA BĘDZIE
DLA NAS ISTOTNY.

Prosimy zatem o wyrozumiałość i zrozumienie szczególnego charakteru badań prenatalnych.
Wszystkim Pacjentkom życzymy, aby ich badanie prenatalne mogło zakończyć się odebraniem
prawidłowego wyniku! Jednocześnie zapewniamy, że w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości
stwierdzonych w trakcie badania, otrzymacie Państwo szczegółową informację na temat wyniku
badania oraz kompleksową opiekę i wsparcie, aż do ukończenia ciąży.

Z poważaniem
Dr n. med. Małgorzata Olesiak- Andryszczak
Dyrektor ds. medycznych
Centrum Medycznego Sonokard