Sonokard - Ginekologia, Badania Prenatalne

Bezpłatne badania prenatalne NFZ

NFZ bezpłatne badania prenatalne Wrocław

Centrum Medyczne Sonokard realizuje Program Badań Prenatalnych w ramach NFZ. Do włączenia do programu uprawnione są kobiety ciężarne, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • Wiek od ukończenia 35 roku życia
  • Wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
  • Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikowo
  • Stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
  • Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowych lub wady płodu
  • Wymagane jest skierowanie na badania prenatalne, wystawione przez lekarza prowadzącego.

 

Wykonujemy zarówno badania nieinwazyjne ( USG, badania biochemiczne) oraz inwazyjne ( biopsja kosmówki, amniopunkcja)

Wzory skierowań