Badanie genetyczne Wrocław

Konsultacje genetyczne

testy-genetyczne-wroclaw

Konsultacje genetyczne Wrocław

Zapewniamy pełen zakres poradnictwa genetycznego.

 

W ramach diagnostyki prenatalnej zapewniamy konsultacje kobiet ciężarnych:

• z obciążonym wywiadem genetycznym,
• u których stwierdzono wady rozwojowe płodu,
• u których stwierdzono wysokie ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną.

 

Oferujemy poradnictwo genetyczne dla dzieci i dorosłych.

 

Konsultujemy pacjentów:

• z niepowodzeniami w rozrodzie,
• obciążonym wywiadem rodzinnym (m. in. chorobami nowotworowymi),
• nosicielstwem nieprawidłowości chromosomowych,
• dzieci z podejrzeniem choroby genetycznej.

Genetycy w Centrum Medycznym Sonokard
dr n. med. Ryszard Ślęzak
specjalista genetyki klinicznej