Badania ultrasonograficzne 4D

Badanie ultrasonograficzne 4D

Badania prenatalne standardowo wykonywane są w projekcji dwuwymiarowej (2D).

Badanie 4D możemy wykonać podczas każdego badania prenatalnego.

Ultrasonografia trójwymiarowa (3D/4D) pozwala na uzyskanie przestrzennego obrazu płodu.
Pozwala to rodzicom wyobrazić sobie wygląd oraz zaobserwować zachowanie płodu, co ma duże
znaczenie na wytworzenie więzi rodzicielskiej.

Z medycznego punktu widzenia obrazowanie trójwymiarowe ułatwia uwidocznienie
niektórych wad rozwojowych.